Design

Dekor Phönix, KPM 1987
Dekor Phönix
KPM 1987
Stiftung "Wald in Not" gefährdete Bäume, 1986
Stiftung "Wald in Not"
gefährdete Bäume, 1986
Dekor "black and grey" KPM, 1990
Dekor "black and grey"
KPM 1990
Porzellan-Bildplatte, Japan / Tokio, 1987
Porzellan-Bildplatte
Japan / Tokio
1987
Individuelle Porzellanschmuckserie "Monogramm" (bei 830 Grad eingebrannt), 1994
Individuelle
Porzellanschmuckserie
"Monogramm"
(bei 830 Grad eingebrannt)
1994
Porzellan-Bildplatte, 30x35, Aufglasurmalerei, 1993
Porzellan-Bildplatte
30x35
Aufglasurmalerei
1993